Chính sách hoàn tiền

1. Hoàn tiền do yêu cầu khách hàng 

Khách hàng yêu cầu hoàn trả sản phẩm và hoàn tiền theo đúng điều kiện của Bảo Hành và Đổi/Trả. ZIGNOR sẽ hoàn 100% giá trị sản phẩm đã thanh toán và 100% phí vận chuyển đã thanh toán cho khách hàng. Mọi chi phí giao nhận cho quá trình Đổi/Trả sản phẩm sẽ do ZIGNOR chịu.

2. Hoàn tiền do hủy đơn hàng khách đã thanh toán 

Vì sản phẩm không sẵn có hoặc vì bất kì lý do nào khác không thể giao đơn hàng cho khách hàng (đã thanh toán), ZIGNOR sẽ hoàn 100% phần tiền đã thanh toán (bao gồm phí vận chuyển) cho khách hàng. Trong trường hợp này ZIGNOR sẽ thông báo cho khách hàng qua EMAIL và số điện thoại mà khách hàng cung cấp.

3. Yêu cầu thêm hỗ trợ hoặc thông tin 

Khách hàng vui lòng liên lạc info@zignorofficial hoặc 090 990 5144 để yêu cầu trợ giúp thêm thông tin hoặc dịch vụ khác.