Chính sách thanh toán

1. Thanh toán chuyển khoản 

Quý khách chuyển khoản thanh toán vào tài khoản của ZICNOR. 

Thông tin chuyển khoản: 

28283997 - Ngân hàng Á Châu (ACB) 

DANG THI LE 

Nội dung: <Mã đơn hàng> - <Số điện thoại đặt hàng>

 

2. Thanh toán bằng Tiền Mặt (COD) 

Khi chọn thanh toán COD, ZICNOR sẽ xác minh thông tin và gửi hàng đến địa chỉ được chỉ định. Khách hàng nhận hàng và và thanh toán theo giá trị vận đơn được dán trên hộp cho đối tác dịch vụ giao nhận của ZICNOR.

 

3. Bảo mật 

Cơ chế bảo mật liên quan thông tin thanh toán của khách hàng được tuân thủ chặt chẽ trên nền tảng hỗ trợ thanh toán của hệ thống Cổng Thanh Toán được cấp phép và trên cơ sở bảo mật của nền tảng Haravan. ZICNOR không sở hữu thông tin thanh toán được bảo vệ của khách hàng.